انواع سردخانه

سردخانه ها را میتوان بر اساس کاربرد به سردخانه نگهداری بالای صفر و زیر صفر و تونل انجماد تقسیم کرد.

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!